ניתן לצפות בשיבוץ בנכם/ בתכם לגני הילדים ולכיתה א' לשנת הלימודים תשפ"ה
לחץ כאן


מידע על בתי הספר בקרית טבעון

לרשימת גנים ובתי ספר לפי רחובות היישוב היכנסו לכאן >>

בקרית טבעון 14 כיתות חינוך מיוחד בשנת תשפ"ד
 

יסודי: 2 כיתות תקשורתיות (ד'-ה') בבה"ס נרקיסים, כיתת ליקויי למידה (א'-ג') בבה"ס קרית עמל, כיתה נפשית (ג'-ד') ברימונים

חטיבה: 2 כיתות תקשורתיות (ח',ט'), 1 כיתה התנהגותית- רגשית (ז'), 2 כיתות נפשיות (ז', ט')

תיכון: כיתה רגשית-התנהגותית (יא'), כיתה נפשית (יא'), 3 כיתות תקשורתיות (י', יא', יב')

מפת הכיתות לשנת הלימודים תשפ"ה תתבהר במהלך החודשים הקרובים. מפה זו משתנה מידי שנה בהתאם לצרכים העולים ולמספר הילדים בשנתונים דומים שמתאימים לכיתה באפיון כזה או אחר.

תהליך הקבלה לכיתות אלו הינו בכפוף לוועדת אפיון וזכאות, שהתקיימה במהלך שלוש השנים האחרונות וקבלת זכאות לשירותי חינוך מיוחד, בחירת הורים בכיתת חינוך מיוחד, מקום פנוי, התאמה למסגרת. הבקשה לקליטה נידונה בדיון משותף של צוות השפ"ח, פרט וחינוך מיוחד, מתי"א והפיקוח המחוזי, בוועדת שיבוץ שמתקיימת לרוב במהלך חודשי הקיץ ברשות המקומית.

העדיפות לשיבוץ בכיתות אלו הינה לתושבי טבעון, ולאחר מכן לתלמידים המופנים למחלקת החינוך בקריית טבעון, דרך אגפי חינוך ברשויות אחרות במחוז חיפה.

תושבים חדשים וותיקים- העברת כתובת לטבעון הינה הכרחית לטובת מיצוי זכויות וזכאות (כגון הסעה) בתחום החינוך המיוחד.

 

תהליך הרישום לכיתה א' בקרית טבעון

שלום כיתה א'


תקופת הרישום: 31.01-17.01.24
ימים פתוחים בבתי הספר
 


בית ספר קרית עמל
5.1.24, יום שישי, 8:00
רח' קק"ל 19

בית ספר נרקיסים
5.1.24, יום שישי, 10:15
רח' נרקיסים 13

בית ספר שקד
9.1.24, יום שלישי, 20:00
רח' מעלה השיזף 13

בית ספר מיתרים
12.1.24, יום שישי, 8:00
רח' השקדים 19

בית ספר רימונים
12.1.24, יום שישי, 10:15
רח' אורנים 19

בית ספר צל אורנים
15.1.24, יום שני, 20:00
המפגש מיועד להורי שכונות צל אורנים ואלרואי, לפרטים נוספים היכנסו> 

 

31.01-17.01.24
ז'-כ"א בשבט התשפ"ד

 

 • היכרות עם בתיה"ס בימים הפתוחים
 • הכרת נהלי הרישום והשיבוץ המופיעים בחוברת הרישום
 • מילוי טופס הרשמה מקוון בתקופת הרישום בלבד (31.01-17.01.24)
 • העלאת כלל הטפסים הנדרשים כמפורט בתהליך ההרשמה המקוונת
   
   ניתן להיעזר במוקד תמיכה בתהליך הרישום בטלפון: 079-6948084
  המוקד פעיל בתקופת הרישום בלבד ( 17.1.24-31.1.24)
  בימים א'-ה' בין השעות 8:00-20:00 וביום ו' 8:00-13:00
חוברת רישום לשנת תשפ"ה לעולים לכיתה א' 

tivon_rishoom_tashpa_1_מתוקנת.pdf

הרישום לכיתות א' נעשה באמצעות מערכת הרישום והשיבוץ בלבד.

לביצוע הרישום הקלידו במערכת את פרטי הזיהוי הנדרשים:

 • מספר זהות ההורה
 • מספר זהות הילד או הילדה
ילדים שהוריהם לא יירשמו בתקופת הרישום המצוינת לעיל, ישובצו על בסיס מקום פנוי והודעת השיבוץ שלהם עלולה להתעכב
לידיעתכם: רישום כוזב הינו עבירה פלילית. מסירת פרטים שאינם נכונים ומדויקים על מקום המגורים הקבוע של התלמיד או התלמידה, תוביל לביטול הרישום ולמיצוי כל הדרכים החוקיות אשר בידי הרשות

כל ילד/ה בגיל גן וילדים העולים לכיתה א' חייב/ת ברישום.

חובת הרישום חלה על ילדים הגרים בתחום שיפוטה של קרית טבעון, ונולדו בין התאריכים:

31.12.2018 – 1.1.2018 יד' בטבת תשע"ח- כג' בטבת תשע"ט

הרישום נועד למתגוררים בפעול בטבעון בעת הרישום

חובת הרישום חלה על ילדים הגרים בתחום שיפוטה של קרית טבעון, ונולדו בין התאריכים:

31.12.2018 – 01.01.2018  יד' בטבת תשע"ח- כג' בטבת תשע"ט

אנא וודאו שברשותכם הפרטים והמסמכים הבאים סרוקים במחשב (אותם תידרשו לטעון למערכת הרישום המקוונת):

 • שתי תעודות זהות מקור של שני ההורים (ת.ז ביומטרית יש לצלם את שני הצדדים) כולל שני ספחים בהם רשומים פרטי הילדים (או ת.ז אחת להורה יחידני.ת).
  *חלה חובה לשינוי כתובת במשרד הפנים לכתובת בקרית טבעון, כך שכתובתם של הילדים תהיה בקרית טבעון. (כפי שמפורט בהנחיות שבראש העמוד)
  *הורים נשואים, המתגוררים באותה הכתובת –  יש לוודא כי לשני ההורים אותה כתובת בטבעון בתעודת הזהות.

 • העתק חיוב ארנונה מעודכן על שם ההורים התואם לכתובת המגורים המופיעה בת.ז 


טפסים נוספים בהתאם לסטטוס משפחתי


הורים גרושים/פרודים/אינם נשואים/חיים בנפרד

 

שימו לב:

 • חובה שכתובת הילדים תהיה בהתאם לתעודת הזהות של ההורה המתגורר בטבעון 
 • הורים שאינם נשואים וחיים יחד- יש לוודא כי לשני ההורים אותה כתובת בטבעון בתעודת הזהות
 • הורים שאינם חיים יחד וכתובת אחד ההורים מחוץ לטבעון והשני בטבעון- על כתובת הילדים במרשם האוכלוסין להופיע בטבעון, אחרת יש לרשום את הילדים למסגרת חינוכית דרך אתר המועצה, כתושבי חוץ

הורה יחידני

חובה לצרף שני מסמכים:

• כתב הצהרה המופיע באתר – מילוי הטופס הינו חובה!

• תמצית רישום מרשם האוכלוסין של הקטינ/ה ממשרד הפנים- חובה!


תושבים חדשים (או תושבים ותיקים ששינו את כתובתם בשנה האחרונה) המתגוררים בפועל בטבעון

בנוסף למסמכים המפורטים מעלה:

נא לצרף חוזה רכישה/ שכירות חתום ובו מצוינים באופן ברור: כתובת מגורים בקרית טבעון ותקופת החוזה.

שימו לב: תושבי טבעון אשר עברו לכתובת חדשה בתוך היישוב יידרשו להגיש את כלל המסמכים בדומה לתושבים חדשים מלבד "טופס ביטול רישום". בקשות ידונו רק בצירוף המסמכים הנ"ל. בלעדיהם לא יתאפשר שיבוץ
על פי חוזר מנכ"ל סב/7 (א) רישום כוזב מהווה עבירה פלילית, וכך גם אי מסירת פרטים מדוייקת על מקום המגורים הקבוע של הנרשם
 • בעת הרישום המקוון עליכם לסמן האם נדרשת הנגשה עבור הילד/ה או ההורה לשנת תשפ"ה
 • במקביל עליכם לפנות למחלקת החינוך לכתובת המייל [email protected] ולהגיש בקשת הנגשה פיזית/ פדגוגית

מוקד תמיכה בתהליך הרישום 

בטל': 079-6948084

המוקד פעיל בימים א'-ה' בין השעות 8:00-20:00 וביום ו' 8:00-13:00

מוקד תמיכה בתהליך הרישום יהיה פעיל בתקופת הרישום בלבד 
 • בסיום תהליך הרישום תופיע ההודעה: "הרישום הסתיים בהצלחה", וישלח אליכם דוא"ל המאשר את השלמת תהליך הרישום
 • אם הדוא"ל לא התקבל, אנא פנו למחלקת החינוך לכתובת המייל [email protected], על מנת לוודא שהרישום נקלט
לא, ההרשמה לצהרונים תתבצע בנפרד, אך בתהליך הרישום תוכלו לסמן האם הנכם מעוניינים בצהרון
 • ההרשמה לצהרוני אפטר סקול לשנה"ל תשפ"ה תיפתח עם תם השיבוצים לבתי הספר (בסביבות חודש יוני 2024) ותתבצע באתר אפטר סקול
 • אנא עקבו אחר הפרסומים באתר המועצה לתהליך ההרשמה לצהרון והמסגרות שייפתחו בתשפ"ה

עליך להתעדכן באתר המועצה על מועד להרשמה מאוחרת (שתתקיים במהלך חודש פברואר/מרץ)

שימו לב: הנרשמים בהרשמה מאוחרת ישובצו בהתאם לאפשרויות, וללא התחייבות הרשות לקליטתם במוסד הלימודים המבוקש. לא תתאפשר הרשמה לבית ספר מיתרים ובית ספר שקד בהרשמה מאוחרת

רישום כוזב הינו עבירה פלילית, אי מסירת פרטים נכונים ומדויקים על מקום המגורים הקבוע של התלמיד/ה תביא לביטול הרישום ולמיצוי כל הדרכים החוקיות המצויות בידי הרשות.
 

על מנת למנוע אי נעימות, נבקשכם לעדכן את כתובת התלמיד בהתאם לתעודת הזהות ולרישומי הארנונה

רישום לבית הספר האנתרופוסופי שקד

בית ספר האנתרופוסופי "שקד" הינו בית ספר ייחודי, ממלכתי בפיקוח משרד החינוך. 

ההרשמה לבית הספר אינה תלויה במקום המגורים ביישוב וניתן לסמנה בדירוג העדיפויות במעמד ההרשמה המקוונת.

חובה למלא במקביל להרשמה טופס ייעודי לרישום לבית הספר שקד באתר המועצה.

באחראיות ההורה/ אפוטרופוס הרושם לוודא שצרף את כלל המסמכים הנדרשים בתהליך הרישום. שימו לב כי הרשות אינה פונה להורים להשלמת מסמכים נדרשים.

תתאפשר עקרונית הרשמה לתושבי חוץ, אך ניסיון העבר מלמד כי לרוב ההיצע אינו מאפשר קבלה של תלמידים אלו, זאת גם במקרים של אחים ממשיכים. יש לעקוב אחר הנחיות רישום לתושבי חוץ באתר המועצה.

בין המבקשים להשתבץ לבית ספר יסודי "שקד", תערך הגרלה בהתאם להנחיית ועדת ייחודיים במשרד החינוך

שימו לב: המתעתדים לעבור לטבעון ואינם גרים בפועל בטבעון בתקופת הרישום, ישובצו
בהתאם לאפשרויות לאחר הוכחת תושבות ולא יוכלו להצטרף להגרלה לבתי הספר בהם היא מתקיימת
עפ"י חוזר מנכ"ל מס' עד/1(ב) החזר הוצאות נסיעות אינו חל על תלמידי בית הספר שקד

רישום לבית הספר המשלב מיתרים טבעון

בית הספר המשלב "מיתרים טבעון" הינו בית ספר תחת פיקוח הממלכתי-דתי של משרד החינוך. בית ספר מחנך לזהות יהודית ולחיים משותפים בחברה הישראלית. תלמידי בית הספר מגיעים מבתים בעלי אופי מגוון, דתיים ושאינם דתיים.

הרשמה לבית הספר אינה תלויה בכתובת המגורים בישוב וניתן לסמנה בדירוג העדיפויות במעמד ההרשמה המקוונת. חובה למלא במקביל להרשמה טופס מקוון לרישום לבית ספר מיתרים באתר המועצה.

 • ביה"ס מיתרים היווה בעבר בית ספר "עוגן" לתלמידי גן יבנה בלבד (גן מזין).
 • החל משנת הלימודים תשפ"ה, גן יבנה לא יהווה עוד גן מזין אוטומטי לבית הספר מיתרים- כל זאת לילדים שיירשמו לגן יבנה לשנת הלימודים תשפ"ה או לכאלה שהודע להם מראש בעת הרשמתם אשתקד, כי ההזנה לא תהיה אוטומטית.
 • תתאפשר עקרונית הרשמה לבית הספר מיתרים לתושבי חוץ, אך ניסיון העבר מלמד כי לרוב ההיצע אינו מאפשר קבלה של תלמידים אלו. גם במקרים של אחים ממשיכים תינתן העדיפות לאחים ממשיכים תושבי קריית טבעון. יש לעקוב אחר הנחיות רישום לתושבי חוץ באתר המועצה

בין המבקשים להשתבץ לביה"ס "מיתרים", שאינם מיועדים לשיבוץ אוטומטי בבית ספר זה, תערך הגרלה על בסיס הפרמטרים הבאים:

 • איזון בין דתיים ושאינם דתיים
 • איזון מגדרי
 • שיקולים חינוכיים ומדיניות חינוכית
 • אחים או אחיות הלומדים בבית הספר ושמירה על מרקם קהילת בית הספר
שימו לב: המתעתדים לעבור לטבעון ואינם גרים בפועל בטבעון בתקופת הרישום, ישובצו בהתאם לאפשרויות לאחר הוכחת תושבות ולא יוכלו להצטרף להגרלה לבתי הספר בהם היא מתקיימת


השיבוץ לבית ספר שאינו באזור הרישום הגיאוגרפי – אינו מזכה בהסעה או בהחזרי הסעה לבית הספר, במידה ואין עמידה בקריטריון מרחק

רישום לבית הספר צל אורנים

למידע מפורט אודות תהליך הרישום היכנסו>
 

תהליך השיבוץ לכיתה א' בקרית טבעון

זהו אחד מבתי הספר: רימונים, נרקיסים, קרית עמל או צל אורנים, השייך לאזור מגוריך, כמפורט באתר המועצה כמפורט בעמוד זה >>

זו השנה השתיים-עשרה בה אנו מאפשרים בחירה מבוקרת ברישום בהתאם לייחודיות בתיה"ס ביישוב.

מודל בחירה מבוקרת מאפשר להורים לבחור להרשם לבית ספר שאינו בית ספר "העוגן". אנו עושים מאמצים לאשר את הבחירה ולשץ את התלמיד/ה בהתאם להעדפות הוריו ויחד עם זאת לעיתים ישנם שיקולי מערכת בגינם מתקבלת החלטה לדחות את הבקשה.
המודל מאפשר ליצור איזון בין העדפות ההורים ובחירתם על פי ייחודיות בית הספר, לבין אחריות הרשות לדאוג לכלל התלמידים ולשיבוצם בבתי הספר, באופן הלוקח בחשבון גם מגוון שיקולים מערכתיים.

בית הספר "עוגן" קולט את מרבית תלמידיו מהאזור הסמוך לו והאחרים משאר חלקי היישוב. 

במודל הבחירה המבוקרת בקריית טבעון נכללים בתי ספר: קרית עמל, רימונים, נרקיסים וצל אורנים*

לתלמידים מאזורי הרישום של בתי הספר רימונים, נרקיסים, צל אורנים או ק. עמל, המבקשים להירשם לאחד מבתי ספר אלה, שאינו בית ספר העוגן שלהם - במידה ומספר הנרשמים בתום תקופת הרישום יהיה גבוה ממספר המקומות הפנויים, תתקיים הגרלה בין התלמידים המבקשים להירשם לבית ספר שאינו בית ספר ה"עוגן" שלהם. ההגרלה תערך בנוכחות נציגות משפטית מטעם הרשות.

השיבוץ לבית ספר שאינו באזור הרישום הגיאוגרפי – אינו מזכה בהסעה או בהחזרי הסעה לבית הספר, במידה ואין עמידה בקריטריון מרחק.

שיבוץ לגן בוגר שאינו באזור הרישום אינו מבטיח שיבוץ לכיתה א' בבית הספר הנמצא באיזור רישום זה.

זו השנה השתיים-עשרה בה אנו מאפשרים בחירה מבוקרת ברישום בהתאם לייחודיות בתיה"ס ביישוב. מודל בחירה מבוקרת מאפשר ליצור איזון בין העדפות ההורים ובחירתם על פי ייחודיות בית הספר לבין אחריות הרשות לדאוג לכלל התלמידים ולשיבוצם בבתי הספר, באופן הלוקח בחשבון גם מגוון שיקולים מערכתיים.

בית הספר "עוגן" קולט את מרבית תלמידיו מהאזור הסמוך לו והאחרים משאר חלקי הישוב. במודל הבחירה המבוקרת נכללים בתי ספר:  קרית עמל, רימונים, נרקיסים וצל אורנים*

תהליך השיבוץ מתקיים במחלקת החינוך ומתבצע תוך הקפדה על הפרמטרים הבאים:

·        מגורי הילד עפ"י אזורי הרישום המקוריים והמוכרים ביישוב (בי"ס עוגן)

·        שמירה על מרקם חברתי מאוזן והטרוגני, ברמה היישובית והבית ספרית

·        פתיחת שתי כיתות לפחות בשכבת כיתות א', בכל בי"ס (במיתרים כיתה אחת)

·        התאמת ייחודיות בית הספר ונטיית ליבו של הילד ומשפחתו (העדפות הורים)

* לתלמידים מאזורי הרישום של בתי הספר רימונים, נרקיסים, צל אורנים או ק. עמל, המבקשים להירשם לאחד מבתי ספר אלה, שאינו בית ספר העוגן שלהם - במידה ומספר הנרשמים בתום תקופת הרישום יהיה גבוה ממספר המקומות הפנויים, תתקיים הגרלה בין התלמידים המבקשים להירשם לבית ספר שאינו בית ספר ה"עוגן" שלהם. ההגרלה תערך בנוכחות נציגות משפטית מטעם הרשות.

*השיבוץ לבית ספר שאינו באזור הרישום הגיאוגרפי – אינו מזכה בהסעה או בהחזרי הסעה לבית הספר, במידה ואין עמידה בקריטריון מרחק.

*שיבוץ לגן בוגר שאינו באזור הרישום אינו מבטיח שיבוץ לכיתה א' בבית הספר הנמצא באיזור רישום זה.

הודעת שיבוץ תופיע באתר המועצה החל מתאריך 04.06.2024 ועד לתאריך 25.06.24

ניתן להגיש ערעור באופן מקוון בלבד בין התאריכים 11.06.24-04.06.24 באתר המועצה

תשובות לערעורים יופיעו באתר החל מתאריך 26.06.24

על מנת לצפות בתשובת הערעור שהוגש לחצו כאן
 

> במידה וערעורכם התקבל, תוכלו לראות שיבוץ חדש בהתאם
<במידה וערעורכם נדחה, השיבוץ נותר זהה, ומכתב אישי יישלח אליכם במייל עם פרטי פנייה לערעור על ההחלטה למנהל המחוז

שאלות נפוצות

הרישום נועד למתגוררים בפעול בטבעון בעת הרישוםאנא וודאו שברשותכם הפרטים והמסמכים הבאים סרוקים במחשב (אותם תידרשו לטעון למערכת הרישום המקוונת):

 • שתי תעודות זהות מקור של שני ההורים (ת.ז ביומטרית יש לצלם את שני הצדדים) כולל שני ספחים בהם רשומים פרטי הילדים (או ת.ז אחת להורה יחידני.ת).
  *חלה חובה לשינוי כתובת במשרד הפנים לכתובת בקרית טבעון, כך שכתובתם של הילדים תהיה בקרית טבעון. (כפי שמפורט בהנחיות שבראש העמוד)

*הורים נשואים, המתגוררים באותה הכתובת –  יש לוודא כי לשני ההורים אותה כתובת בטבעון בתעודת הזהות.

 • העתק חיוב ארנונה מעודכן על שם ההורים התואם לכתובת המגורים המופיעה בת.ז
 • חוזה רכישה/שכירות חתום ובו מצוינים באופן ברור: כתובת מגורים בקריית טבעון, תקופת החוזה.

טפסים נוספים בהתאם לסטטוס משפחתי

הורים גרושים/פרודים/ אינם נשואים/ חיים בנפרד

שימו לב:

*חובה שכתובת הילדים תהיה בהתאם לתעודת הזהות של ההורה המתגורר בטבעון

*הורים שאינם נשואים וחיים יחד - יש לוודא כי לשני ההורים אותה כתובת בטבעון בתעודת הזהות

*הורים שאינם חיים יחד וכתובת אחד ההורים מחוץ לטבעון והשני בטבעון- על כתובת הילדים במרשם האוכלוסין להופיע בטבעון, אחרת יש לרשום את הילדים למסגרת חינוכית דרך אתר המועצה, כתושבי חוץ.

הורה יחידני

חובה לצרף שני מסמכים:

בקשות יידונו רק בצירוף המסמכים הנ"ל. בלעדיהם לא יתאפשר שיבוץ
על פי חוזר מנכ"ל סב/7 (א) רישום כוזב מהווה עבירה פלילית, וכך גם אי מסירת פרטים מדוייקת על מקום המגורים הקבוע של הנרשם
הרישום נועד למתגוררים בפעול בטבעון בעת הרישום

 

אנא וודאו שברשותכם הפרטים והמסמכים הבאים סרוקים במחשב (אותם תידרשו לטעון למערכת הרישום המקוונת):

 • שתי תעודות זהות מקור של שני ההורים (ת.ז ביומטרית יש לצלם את שני הצדדים) כולל שני ספחים בהם רשומים פרטי הילדים (או ת.ז אחת להורה יחידני.ת).
  *חלה חובה לשינוי כתובת במשרד הפנים לכתובת בקרית טבעון, כך שכתובתם של הילדים תהיה בקרית טבעון. (כפי שמפורט בהנחיות שבראש העמוד)

*הורים נשואים, המתגוררים באותה הכתובת –  יש לוודא כי לשני ההורים אותה כתובת בטבעון בתעודת הזהות.

 • העתק חיוב ארנונה מעודכן על שם ההורים התואם לכתובת המגורים המופיעה בת.ז
 • חוזה רכישה/שכירות חתום ובו מצוינים באופן ברור: כתובת מגורים בקריית טבעון, תקופת החוזה.

טפסים נוספים בהתאם לסטטוס משפחתי

הורים גרושים/פרודים/ אינם נשואים/ חיים בנפרד

שימו לב:

*חובה שכתובת הילדים תהיה בהתאם לתעודת הזהות של ההורה המתגורר בטבעון

*הורים שאינם נשואים וחיים יחד- יש לוודא כי לשני ההורים אותה כתובת בטבעון בתעודת הזהות

*הורים שאינם חיים יחד וכתובת אחד ההורים מחוץ לטבעון והשני בטבעון- על כתובת הילדים במרשם האוכלוסין להופיע בטבעון, אחרת יש לרשום את הילדים למסגרת חינוכית דרך אתר המועצה, כתושבי חוץ.

הורה יחידני

חובה לצרף שני מסמכים:

בקשות יידונו רק בצירוף המסמכים הנ"ל. בלעדיהם לא יתאפשר שיבוץ
על פי חוזר מנכ"ל סב/7 (א) רישום כוזב מהווה עבירה פלילית, וכך גם אי מסירת פרטים מדוייקת על מקום המגורים הקבוע של הנרשם

המתעתדים לעבור ולהתגורר בפועל בקריית טבעון עד ה- 17.01.202, עליכם לבצע רישום במערכת הרישום המקוונת בתקופת הרישום (17.1.2024-31.1.2024) ולהכין מסמכים כנדרש מתושבים חדשים.

המתעתדים לעבור לאחר ה- 31.01.2024 ואינם גרים בפועל בטבעון בתקופת הרישום (17.01.24-31.01.24) עליכם להעביר את המסמכים הבאים לכתובת המייל של מזכירת מחלקת החינוך בכתובת המייל [email protected] בסמוך למועד המעבר.

יש לשלוח בדוא"ל את המסמכים הבאים:

 • שתי תעודות זהות מקור של שני ההורים (ת.ז ביומטרית יש לצלם את שני הצדדים) כולל שני ספחים בהם רשומים פרטי הילדים (או ת.ז אחת להורה יחידני.ת).
 • לאחר המעבר לטבעון חלה חובה לשינוי כתובת במשרד הפנים לכתובת בקרית טבעון, כך שכתובתם של הילדים תהיה בקרית טבעון. (כפי שמפורט בהנחיות שבראש העמוד)
 • הורים נשואים, המתגוררים באותה הכתובת –  יש לוודא כי לשני ההורים תהיה אותה כתובת בטבעון בתעודת הזהות.
 • חוזה רכישה/שכירות חתום על ידי עו"ד ובו מצוינים באופן ברור: כתובת מגורים בקריית טבעון, תקופת החוזה, מועד צפוי לכניסה לדירה.
 • טופס ביטול רישום מהרשות ממנה אתם עוברים (תושבים חדשים בלבד) 
 • העתק חיוב ארנונה מעודכן שפרטיו זהים לכתובת בתעודת זהות או "תצהיר למתעתד לגור בטבעון"
 • המתעתדים לעבור לטבעון ואינם גרים בפועל בטבעון בתקופת הרישום, ישובצו בהתאם לאפשרויות לאחר הוכחת תושבות ולא יוכלו להצטרף להגרלה לבתי הספר/גנים בהם היא מתקיימת.

טפסים נוספים בהתאם לסטטוס משפחתי

הורים גרושים/פרודים/ אינם נשואים/ חיים בנפרד

שימו לב:

 • חובה שכתובת הילדים תהיה בהתאם לתעודת הזהות של ההורה המתגורר בטבעון
 • הורים שאינם נשואים וחיים יחד- יש לוודא כי לשני ההורים תהיה אותה כתובת בטבעון בתעודת הזהות
 • הורים שאינם חיים יחד וכתובת אחד ההורים מחוץ לטבעון והשני בטבעון- על כתובת הילדים במרשם האוכלוסין להופיע בטבעון, אחרת יש לרשום את הילדים למסגרת חינוכית דרך אתר המועצה, כתושבי חוץ

הורה יחידני

חובה לצרף שני מסמכים:

 • כתב הצהרה המופיע באתר - מילוי הטופס הינו חובה!
 • תמצית רישום מרשם האוכלוסין של הקטינ/ה ממשרד הפנים - חובה!
   
בקשות יידונו רק בצירוף המסמכים הנ"ל. בלעדיהם לא יתאפשר שיבוץ
על פי חוזר מנכ"ל סב/7 (א) רישום כוזב מהווה עבירה פלילית, וכך גם אי מסירת פרטים מדוייקת על מקום המגורים הקבוע של הנרשם

עליך למלא טופס "אישור עזיבה/ ביטול רישום למערכת החינוך בקרית טבעון"

לאחר בחינת המסמכים, מחלקת החינוך תשלח לך תוך 10 ימי עבודה "אישור עזיבה" איתו תוכל לבצע רישום ברשות החדשה

תתאפשר עקרונית הרשמה לתושבי חוץ (בתקופת הרישום בלבד!), אך ניסיון העבר מלמד כי לרוב, ההיצע אינו מאפשר קבלה של תלמידים אלו. גם במקרים של אחים ממשיכים תינתן העדיפות לאחים ממשיכים תושבי קריית טבעון.

קבלת תלמידים שאינם תושבי קריית טבעון תעשה בהתאם למקומות פנוייםעל בסיס פרמטרים המופיעים בחוברת ההרשמה הנמצאת באתר, ועל פי שיקולי הרשות והמחויבות של מועצת קרית טבעון לתת קודם כל מענה לתושביה.

 

זאת בכפוף לאישור של הרשות בה מתגורר התלמיד לאישור לימודי חוץ.
ההחלטה תימסר רק לאחר סיום תהליכי השיבוץ והערעורים ברשות במהלך חודשי הקיץ ולכל המאוחר ב- 20 באוגוסט בשנת הלימודים הנוכחית.

בשלב הגשת הבקשה אין עדין וודאות לגבי מקומות פנויים במערכת החינוך היישובית
לפיכך, אנו ממליצים להירשם למוסד חינוכי ברשות בה מתגורר/ת התלמיד/ה על מנת להבטיח מקומו/ה לשנת הלימודים  הבאה.

לפרטים נוספים וטפסים נדרשים היכנסו לכאן >

יש להירשם לכיתה א' בתקופת הרישום (31.01-17.01.24)  ולפנות במקביל - למנהלת הגן. 

במידה ויוחלט בוועדה לשנת גן נוספת, המתקיימת ברשות במהלך חודש מאי, תקבלו על כך מסמך רשמי כתוב מהשירות הפסיכולוגי החינוכי. ישוריין מקום לבנך/בתך בגן בו למד/ה בשנת הלימודים הנוכחית, ויהיה עליך לבצע רישום מחודש מקוון במחלקת החינוך לשנת גן נוספת באתר המועצה

 

חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות קובע כי לצורך רישום הילדים למוסד חינוכי, יש לקבל את הסכמת שני ההורים (במקרים שבהם תישלל ו/ או תוגבל האפוטרופוסיות של אחד ההורים, לא תחול חובה זו).
לפיכך עליכם למלא טופס הצהרה המופיע בעת הרישום המקוון לגן או בכל בקשה אחרת רלוונטית לרישום למוסד חינוכי.

הורים יחידניים - יש לצרף בנוסף לטופס ההצהרה גם תמצית רישום מרשם האוכלוסין של הקטינ/ה ממשרד הפנים.

* ייתכן ותידרשו להשלמת מסמכים בהתאם לסטטוס משפחתי

* במצב שבו קיימת מחלוקת בין ההורים, עליהם לפנות להכרעה שיפוטית בעניין ולהציג למחלקת החינוך מסמכים רשמיים לגבי ההחלטות שהתקבלו.

עליך להתעדכן באתר המועצה על מועד להרשמה מאוחרת (שתתקיים במהלך חודש מרץ)

שימו לב: הנרשמים בהרשמה מאוחרת ישובצו בהתאם לאפשרויות, וללא התחייבות הרשות לקליטתם במוסד הלימודים המבוקש

למידע מפורט אודות תהליך הרישום היכנסו>

יש לרשום למסגרת הלימודית הנוכחית לשנת הלימודים הבאה ובמקביל יש להגיש בקשה לחינוך ביתי דרך פורטל הורים של משרד החינוך

שימו לב:

 • ניתן להגיש בכל שנה בקשה לפטור לשנת הלימודים הבאה מתאריך 01.12 ועד לתאריך 30.04 בלבד
 • מידי שנה יש להגיש בפורטל בקשה מחדש לשנת הלימודים הבאה
 • ללא אישור ממשרד החינוך לחינוך ביתי מחוייבת הגעה סדירה למסגרת חינוכית

 

 • מחלקת החינוך מגישה בקשה לסייע/ת רפואית בפורטל של משרד החינוך בהתאם לדרישות של משרד החינוך.
 • במשרד החינוך מתכנסת ועדה הדנה בבקשה בכפוף למסמכים שהוגשו.
 • אנו מקבלים ממשרד החינוך את החלטת הועדה ומעבירים אותה להורים.
 • בקשה שנענתה בשלילה ההורים רשאים להגיש ערעור באמצעות מחלקת החינוך.
 • ככל שתקדימו להמציא את המסמכים משרד החינוך יוכל לדון בבקשה במועד ולאפשר הערכות וחיפוש סייע/ת רפואי/ת לקראת פתיחת שנת הלימודים.
 • הסייע/ת יועסקו על ידי המועצה. אחראיות על גיוס הסייע/ת הינה של מחלקת משאבי אנוש במועצה בתאום עם מחלקת החינוך ותוך שיח וקשר עם ההורים.
 • על המסמכים להיות מוגשים לכל המאוחר עד סוף חודש מרץ, למזכירות המחלקה לחינוך, באמצעות מייל בלבד: [email protected]
חשוב! יש להקפיד על הגשת מסמך רפואי מרופא מומחה
 • יש לוודא כי במסמך מוטבע תאריך של לא יותר משישה חודשים הקודמים לתאריך הגשת הבקשה
 • במקרה של אלרגיה תוקף המסמך לא יותר מ- 12 חודשים טרם מועד ההגשה.
 • נדרש מסמך מרופא מומחה בתחום מחלת התלמיד, המפרט את מהות המצב הרפואי ואת הטיפול הנדרש במהלך שעות הלימוד במוסד החינוכי
ללא תנאים אלו הבקשה תדחה ותוחזר אלינו והדבר יגרור עיכוב של דיון הועדה במסמכים

להלן רשימת רופאים מומחים בהתאם למצב הרפואי:

 • נוירולוג- במקרה של אפילפסיה בלתי מאוזנת 
 • המטולוג- במקרה של הפרעת קרישה חמורה עם נטייה לדימום לא מבוקר.
 • קרדיולוג- במקרה של הפרעת קצב/השתלת קוצב לב/טיפול פולשני של מתן חמצן.
 • אנדוקרינולוג או הרופא המטפל- במקרה של סוכרת המצריך טיפול באינסולין וניטור רמות סוכר.
 • גסטרואנטרולוג או הרופא המטפל- במקרה של האכלה דרך גסטרוסטום/הפרעת אכילה חמורה.
 • אורולוג, נפרולוג או הרופא המטפל- במקרה של צורך בצינתור שלפוחית שתן/הפרעה אורגנית במתן שתן.
 • רופא ריאות או הרופא המטפל- במקרה של מחלת ריאות הנדרשת לטיפול פולשני בשגרה 
 • אלרגולוג- במקרה של אלרגיה מסכנת חיים למוצרי המזון הבאים בלבד: חלב, שומשום, בוטנים, אגוזים, שקדים, ביצים ודגים.
שימו לב: לא ניתן להגיש בקשה עבור תלמידים הלומדים במסגרות של החינוך המיוחד זאת מאחר ומשרד החינוך אינו מתקצב סייעות למסגרות אלה
חשוב לציין כי תלמיד אשר אינו רשום במרשם האוכלוסין בקרית טבעון, לא יוכל להגיש בקשה למוסד בקרית טבעון